Раководните структури на Општина Куманово најавија  проект односно решение со кој Градскиот стадион потполно ќе се реновира и модернизира, со што овој објект ќе стане еден од најубавите во Македонија.

 

Станува збор за проект со кој ќе се реконструира објектот кој е стар со децении и во кој дваесетина години не е поместено ништо и во моментов е во многу лоша состојба.

Затоа, надлежните се решија во моментов да се зафатат со ваков проект и да изградат модерен фудбалски објект со три трибини, 5000 капацитет и секаков вид на пропратни елементи.