Македонската Влада усвои протокол за одржување на фудбалски натпревари со кој ќе се зголеми заштитата од Ковид-19 и ќе се превенира зголемување на заразените од смртоносниот вирус во пресрет на новите спортски предизвици.

Ова е протоколот наментер за фудбалските клубови:

ВО РАБОТАТА НА КЛУБОВИТЕ УЧЕСТВУВААТ СЛЕДНИТЕ ЛИЦА (ВО ПОНАТАМОШНИОТ ТЕКСТ – УЧЕСНИЦИ):

Фудбалери – 25

Тренери – 5

Медицински персонал – 3

Администрација – 5

СЛУЖБЕНИ ЛИЦА ДЕЛЕГИРАНИ ОД ЛИЦА ОД ФФМ:

Судии – 4 по натпревар во најголем дел, на дерби има 6 судии

Делегат на натпревар – 1 по натпревар

Контролор на судењето – 1 по натпревар

Комесар за безбедност – 1 по натпревар по потреба.

ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ ВРЗ КОИ СЕ ЗАСНОВА ОВОЈ ПРОТОКОЛ СЕ:

Заштита на здравјето на играчите и нивните семејства;

Заштита на здравјето на тренерите и нивните семејства и

Заштита на здравјето на другите вработени и соработници кои ќе стапат во контакт со играчите по продолжувањето на тренингот како и службените лица на натпреварите.

ПРЕДЛОГ-МЕРКИ

Одржување на тренинзи и натпревари без присуство на публика;

Од сите учесници се бара да потпишат изјава за одговорност, што е услов за учество / учество на натпревар /;

Тестирање на COVID-19 треба да се изврши најдоцна 72 часа пред почетокот на натпреварувањето, a по потреба и дополнително;

мерење на температура на сите учесници при влегување во стадион;
Напомена:За нормална телесна температура на лице се смета температура од 36 до 37 °С со која може слободно да влезе на стадионот. Лице кое при пристигање на стадион има телесна температура од 37.1 до 37.2 оС се изолира во посебна просторија и се чека 15-20 минути, па повторно му се мери температура (бидејќи е можно евентуално телесно загревање од самото патување до стадионот). Доколку по второто мерење има нормална телесна температура, лицето може слободно да влезе на стадионот, во спротивно на истото не му се дозволува влез на стадионот. Лице кое при пристигање на стадион има телесна температура 37.3 оС и повеќе не му се дозволува влез на стадионот. Се упатува клубот за лицата на кои не им е дозволено да влезат на стадионот, истите да се изолираат од групно патување.

-поставување средства за дезинфекција кое содржи 70% алкохол, за дезинфекција на раце и нозе на одредено место, со назнака за задолжително користење пред секој тренинг и натпревар;

-употребата на заштитни маски е задолжителна освен за фудбалерите кои се на терен во игра;

-секој поединец треба да има своја спортска опрема (лично);

-секој клуб има обврска да обезбеди доволна количина на заштитни маски и средства за дезинфекција кои редовно треба да се надополнуваат;

-зачестено чистење и дезинфекција на сите простории на стадионот, материјалите и опремата;

-одржување на социјално растојание (нема ракување, гушкање, фрлање или кој било друг контакт).

ТРЕНАЖЕН ПРОЦЕС

Тренажниот процес пред почеток на натпреварувањето пожелно е да се подели во 3 фази, како што следува:

-почеток на индивидуален тренинг на играчи на стадионот, без физички контакт (3 дена);

-почеток на тренинзи во мали групи (најмногу 5 играчи истовремено) (7 дена);

-колективен тренинг со комплетен тим (доволен број на денови потребен за подготовка на екипата согласно индивидуална процена на тренерот);

Доколку се променат рестриктивните мерки, процесот на тренирање може да претрпи измени. Основните принципи се обврзувачки за сите клубови при изготвување план за отпочнување на процесот за тренинг. Протоколот е поделен во три фази и има за цел да им даде на играчите оптимална можна нова физичка подготвеност до самиот почеток на самото натпреварување.

Како што е наведено, фазите се следни:

-Подготвителна фаза и фаза на индивидуален тренинг на играчи;

-Фаза на тренинг во мали групи;

-Колективен тренинг.

За да се исполнат овие принципи, треба да се спроведат следните мерки:

-Секој клуб треба да подготви список на лица вклучени во процесот на тренинг;

-Сите лица на стадионот мора да бидат идентификувани на соодветен начин;

-Теренот на кој ќе се организираат тренинзите мора да биде јасно дефиниран; единствените лица кои имаат пристап до овој терен / стадион се: играчи, тренери, доктор и физиотерапевт, економ и минималниот број на персонал задолжен за дезинфекција и чистење;

-Неопходно е да се изврши набавка на соодветни средства за редовно чистење и дезинфекција на просториите (треба да се посвети посебно внимание на површините кои често се допираат како што се врати, прекинувачи, итн.);

-Дезинфекција и чистење на материјали и простории мора да се изврши во согласност со важечките препораки на надлежните здравствени органи;

-Заштитата, хигиената и миењето на рацете мора да бидат на високо ниво ;

-Сите учесници во тренажниот процес мора да се однесуваат согласно мерките и препораките на надлежните здравствени органи;

-Сите активности што имаат поголем број учесници мора да се сведат на минимум;

-Неопходно е да се применуваат и други лични превентивни мерки со цел да се спречи ширењето на инфекцијата поради што сите учесници е потребно да внимаваат на своето здравје и на своите контакти и надвор од стадионот/теренот односно и надвор од тренажниот процес и натпреварувањето;

Пред започнување на тренажниот процес да се обрне внимание на:

-Учесниците;

-Состојба на терени / стадиони,

-Транспорт / превоз.

ПЕРСОНАЛ (УЧЕСНИЦИ)

На тренинзите можат да присуствуваат само учесници кои се неопходни за одвивање на тренингот. Тие мора да бидат однапред познати и евидентирани на список кој ги содржи следните генералии: име и презиме, опис на работното место (фудбалер, економ, физиотерапевт, секретар и слично) и датум на тренингот.

ТЕРЕНИ/СТАДИОНИ

Cо цел терените / стадионите да бидат што е можно подобро изолирани, се советуваат клубовите доколку е можно, да го организираат процесот на тренинг во тренинг камп со заедничко сместување (вид на карантин), а доколку тоа не е можно, тогаш играчите да престојуваат во своите домови и на тренинг да патуваат поединечно (сам) со автомобил.

Пред да пристигнат на стадионот, сите простории мора темелно да се исчистат и дезинфицираат во согласност со упатствата на надлежните здравствени установи.

Сите критични површини (рачки на врати, прекинувачи, кутии, итн.) Мораат да бидат дезинфицирани.

Целокупната постапка треба да биде во писмена форма (записник дека е направена дезинфекција со датум), а стадионот / теренот обележан со безбедна зона.

Сите лица што влегуваат во стадионот мора да се придржуваат кон строгите хигиенски услови.

Просторот на економот: пристап до економат / магацин и негово управување има само едно лице, кое мора да ги почитува следниве мерки:

-Економатот мора да биде заклучен доколку никој не престојува / работи во него,

-Економот редовно ги мие и дезинфицира рацете и мора да носи маска за лице,

-Секој пат кога ќе добие ново парче опрема, економот мора да ги мие и дезинфицира рацете,

-Набавката на нова опрема се врши на не помалку од 15 дена.

-Перална: оваа соба треба да биде затворена. На играчите треба да им се дадат два комплети опрема за тренинг и натпревари за играње, а истата опрема ќе се пере дома после секој тренинг / натпревар.

-Соблекувалната: бидејќи ова е потенцијално област со висок ризик за пренесување на инфекции, фудбалерите доаѓаат подготвени во спортска опрема и не користат соблекувална пред и по завршување на тренингот и натпреварот.

Лицата одговорни за одржување мора да ги следат следниве упатства:

-Секогаш мора да носат маска за лице и ракавици;

-Тоалетите мора да бидат темелно исчистени и дезинфицирани;

-Валканите канти за отпадоци мора да бидат поставени колку што е можно подалеку. Просторија за физиотерапија:

-Во првите две фази (индивидуален и групен тренинг), физичкиот контакт со играчот мора да се минимизира;

-Во првата фаза се лекуваат само повредени играчи;

-Физиотерапевтот мора да носи маска за лице во секое време и ако е можно ракавици;

-Нова маска за лице и нови ракавици мора да се носат за секој нов играч;

-Масата за масажа мора да биде покриена со чиста прекривка или прекривка за еднократна употреба, кои се менуваат по употреба;

-Делови од масата за масажа што не се покриени мора редовно да се бришат со средства за дезинфекција;

  • Особено треба да се внимава со хигиената. Затоа, се препорачува редовно чистење, или барем по третманот на секој играч.

Фитнес просторија: употребата на оваа просторија мора да се сведе на минимум, т.е. ограничена исклучиво на повредени играчи, предмет на следниве мерки:

-Користете на оваа област да се сведе на минимум, и кога е можно, да се прават вежбите на отворен простор;

-Да се постават уреди со средства за дезинфекција на рака на влезот;

-Во исто време, може да имам максимум 1-2 играчи, одржувајќи растојание од најмалку 2 метри,

-Прозорците мора да бидат отворени во секое време или климатизација;

-По употребата, сите уреди мора да се дезинфицираат;

-Ако е можно, никој од тренерите не смее да биде присутен; ако е потребно присуство, тогаш тренерот мора да користи маска за лице;

-На крајот на секој ден, просторијата се чисти и дезинфицира.

ПРЕВОЗ

Да не се организира колективно доаѓање на играчите на тренинг. Играчите да доаѓаат на тренинг поединечно (сам) со автомобил.

Доколку се користи автобус, седењето треба да биде преку две седишта со задолжително носење на заштитна маска за време на превозот.

ИНДИВИДУАЛЕН ТРЕНИНГ (ФАЗА 1)

Оперативната организација за индивидуални тренинзи треба да се заснова на следниве принципи:

-За време на тренингот на стадионот треба да има минимален број на учесници и персонал (минимум тренери, обезбедување и персонал за чистење и одржување на теренот);

-На играчите треба да им се обезбеди план за тренингот, еден ден однапред, преку електронски канали за комуникација – интернет, што значи дека не е потребен физички контакт и интеракција со тренерите;

-Начинот на транспорт / патувањето секогаш треба да биде исто (со истото возило), кое е дезинфицирано;

-Мора да се направи јасен распоред и план за тренинг на играчите кои ќе бидат на терен;

-Во исто време, најмногу 2 играчи можат да тренираат на едно поле, кои се на спротивни страни на теренот, со што поголема далечина едни од други;

-Пристигнувањето на играчите на теренот / стадионот треба да биде одвоено 15 минути, за никогаш да не доаѓа до физички контакт;

-Играчите доаѓаат на стадионот во опрема за тренинг, која ја носат од дома;

-Вежбите се одржуваат со минимална опрема (реквизити) или без истата;

-Ако се користат реквизити, тие мора да се дезинфицираат по употребата на секој играч;

-До доаѓањето на стадионот и до почетокот на тренинзите, играчите мора да носат маски за лице;

-На крајот на тренингот, играчот веднаш и директно оди во своето возило;

-Тренерите можат да го набљудуваат тренингот од далечина.

ГРУПЕН ТРЕНИНГ (ФАЗА 2)

Во оваа фаза, сите играчи се поделени во X групи со максимум 5 играчи, каде групите тренираат одделно и без никаков контакт меѓу нив.

УПОТРЕБА НА СОБЛЕКУВАЛНИ

-Соблекувалните за тренинг не се употребуваат.

-Секој играч носи своја опрема на тренинзите, како и шише за пиење.

-Играчите се тушираат дома.

ФИЗИОТЕРАПЕВТСКИ ТРЕТМАН

Bo оваа фаза, секоја група, доколку е можно, треба да има „свој” физиотерапевт. Физиотерапевтскиот третман треба да се сведе на минимум.

Како и во првата фаза, и во оваа не е дозволен третман на играчи кои немаат повреда, пред или по тренинг. Ова се однесува на сите видови на третмани, освен третмани за бандажирање (зглобови, мускули итн.).

ДОПОЛНИТЕЛНИ ВЕЖБИ

За време на првите две фази на тренинг, употреба на фитнес сала не е дозволена, освен за повредени играчи. Можно е да се одржат два вида дополнителни вежби:

-Сесија пред тренинг: акцентот е ставен на превенција на повреди, со следниве услови за изведба:
– Мора да се спроведе на терен;
– Секој играч користи свои реквизити и е на оддалеченост од минимум 5 метри од другите играчи,
– По секоја употреба, реквизитите треба да се дезинфицираат;

-Сесија после тренинг: акцентот е ставен на дополнителни вежби, со следниве услови:
– Дополнителни вежби за тело можат да бидат интегрирани во групниот тренинг;
– Дополнителни вежби за тело може да се извршат дома

Тренингот го подготвува и контролира тренерот, но со почитување на социјалното растојание.

УЧЕСНИЦИ НА ТРЕНИНГ

За организирање на тренинг потребен е ангажман на:

-3 тренери;

-1 физиотерапевт; -1 економ;

-1 доктор.

КОЛЕКТИВЕН ТРЕНИНГ (ФАЗА 3)

Фазата на колективно тренирање вклучува враќање на целиот тим на тренинг, или со други зборови, враќање во нормала. Во текот на оваа фаза, мора да се продолжи со строго почитување на мерките за хигиена и дезинфекција, со посебен акцент на просториите што претставуваат најголем ризик од инфекција.

Особено, треба да се земе предвид следново:

-Секој што влегува на стадионот мора да ги користи средствата за дезинфекција и хигиена;

-Во просторијата за физиотерапија и фитнес не смее да има повеќе од двајца играчи истовремено;

-Туширањето по тренинг треба да биде дома;

-Сите простории редовно да се чистат и дезинфицираат.

Во случај играчот, членот на стручниот штаб или друг вработен да биде позитивен на COVID-19 за време на тренингот, мора да се следат следниве упатства:

-Да се изолира лицето веднаш од остатокот од групата;

-Доколку има лица кои биле со позитивниот во контакт, лицата се упатуваат во домашна самоизолација;

-Да се информира администрацијата на ФФМ и надлежниот епидемиолог;

-Да се исчистат и дезинфицираат сите простории.

ОДИГРУВАЊЕ НА НАТПРЕВАРИ

Натпреварите ќе се одигруваат без присуство на публика. При елаборирање на овој дел од планот, почетна точка е претпоставката дека на краток и среден рок нема да може да се играат натпревари со присуство на публика. За да може ФФМ да ги исполни своите договорни обврски кон Арена ТВ како пренесувач на натпреварите и да овозможи ТВ-преноси на натпревари неопходно е екипите кои го спроведуваат снимањето да се сведат на неопходниот минимум, бидејќи истите мораат физички да бидат присутни на стадионот. Организирањето на натпревар претпоставува присуство на: играчи, тренери, медицински персонал, помошен персонал, службени лица на ФФМ (судија, контролор на судењето, делегат и други претставници), вработени во ТВ продукцијата, како и други лица вклучени во организацијата на натпреварот.

За успешно организирање натпревар во овие услови, во преден план треба да бидат следниве цели:

-Намалување на потребниот персонал на минимум,

-Сеопфатни мерки за најголема можна физичка поделба на присутните лица,

-Придржување кон сите безбедносни и превентивни мерки (на пр. Одржување на социјално растојание, носење на заштитни маски и дезинфекција).

ПОДЕЛБА НА СТАДИОНОТ ВО РАЗЛИЧНИ ЗОНИ

Стадионот за иатпреварите ќе биде поделен во 3 зони, со цел најдобро координирање на различните групи на персонал и успешно спроведување на соодветните безбедносни и превентивни мерки. Во принцип, не е дозволено слободно движење на лица меѓу зоните. Организаторот на натпреварот е одговореи за поделбата на зоните, а предлогот на концептот на поделба треба да се достави до Комисијата за натпревари на ФФМ, не подоцна од 15 дена пред закажаното продолжување со натпреварувањето. ФФМ (Комисија за натпревари на ФФМ) дава конечна согласностза предложените зони.