Интересна идеја доаѓа од Јужна Америка откако судискиот комитет на КОНМЕБОЛ побара од ФИФА да направи две значајни измени во протоколот со кој се регулираат условите за работа на видео-судиите.

Првата се однесува на времето на одигрување на натпреварот. Предложено е да се запре играта кога ќе интервенираат видео асистенти, а судијата ќе го провери видеото. Честопати судијата додава некое време подоцна, но не ги покрива целосно привремените загуби. Сопирањето на часовникот го решава овој проблем.

Втората иновација е да им се дозволи на тимовите да бараат ВАР-проверка одреден број пати за време на натпреварот.