Дека е неповторлив знаеме но дека и за ЛОИ во ТОкио ќе биде вака инспириран, немавме претстава.

Реми Галард во негов стил, за сите љубители на скриената камера и досетливоста на неповторливиот Французин.